‘มรภ.อยุธยา’ แจงปมสร้างตึกคร่อมคลองโบราณ ยันไม่ได้ทำโดยพลการ ขอสังคมฟังความรอบด้าน

กฎหมาย  กฎหมายไทย   กฎหมายมีอะไรบ้าง   กฎหมายพื้นฐาน   กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ   กฎหมายน่ารู้   กฎหมายใหม่   กฎหมายมาตรา   กฎหมายทั่วไป

 

 

 

กฎหมาย  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครอง นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายนิวัติไชย เกษมมงคล กฎหมายไทย   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงห์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รองอธิการบดี มธ. นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ กกต.ด้านสืบสวนสอบสวน  กฎหมายมีอะไรบ้าง  ร่วมเปิดเวทีการเสวนาวิชาการ ท้องถิ่นเสรี : หน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบในกรอบกฎหมาย โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 80 คน เข้าร่วม

กฎหมายไทย

 

กฎหมายไทย

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรูปแบบการปกครองที่สำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการกระจายอำนาจแต่การกระจายอำนาจก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่ยังต้องได้รับการแก้ไข  กฎหมายพื้นฐาน โดยการจัดการเสนาวิชาการ ท้องถิ่นเสรี : หน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบในกรอบกฎหมาย ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะปัญหาด้านโครงสร้างปัญหาความไม่ชัดเจนในบทบาทและอำนาจหน้าที่ ปัญหาด้านบริหารงานบุคคล รวมทั้งการถูกตรวจสอบและฟ้องร้องดำเนินคดีจากองค์กรตรวจสอบภายนอก ส่งผลกระทบ

 

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักศาลปกครองและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและผู้อบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 ได้พิจารณาร่วมมือจัดเสวนาดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความ  กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ รู้และความเข้าใจหลักกฎหมาย ให้เป็นแนวทางบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการท้องถิ่นในลักษณะการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหรือประพฤติมิชอบเกิดผลกระทบกับราชการต่อไป

 

 กฎหมายใหม่ 

 กฎหมายใหม่

มรภ.อยุธยาแจงปมสร้างตึกคร่อมคลองเทพหมี ยันไม่ได้ทำโดยพลการ ผู้แทนกรมศิลป์เคยลงมาดู เล็งแถลงด่วนเร็วๆนี้  วอนสังคมอย่าเพิ่งพิพากษา แนะฟังความรอบด้าน เผยยังไม่รื้อเพราะอยู่ในคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวสืบเนื่องกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนครศรีอยุธยาสร้างตึกคร่อมคลองเทพหมี กฎหมายน่ารู้  ใกล้บ้านพระเพทราชา โดยกรมศิลปากรสั่งระงับและรื้อถอนตั้งแต่ พ.ศ.2560 และที่ประชุมมรดกโลกได้ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก นักประวัติศาสตร์ชื่อดังหลายรายแสดงความเป็นห่วงถึงเส้นทางน้ำในอดีตซึ่งหลงเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ โดยคลองดังกล่าวปรากฏในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม

 

และมีสะพานอิฐทีได้รับอิทธิพลเปอร์เซีย เรียกชื่อในปัจจุบันว่าสะพานเทพหมี ต่อมา ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์นครศรีอยุธยาระบุว่ากรมศิลปากรถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากมรภ.พระนครศรีอยุธยาหลังสั่งระงับและรื้ออาคารล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม รศ.ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ กฎหมายใหม่   รักษาการอธิการบดีมรภ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ทางมรภ.พระนครศรีอยุธยาได้ฟ้องร้องคดีกับทางกรมศิลปากร คดีอยู่ในศาลปกครอง ส่วนตัวรู้สึกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น

 

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายทั่วไป

ด้าน ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากร มรภ.พระนครศรีอยุธยา  กฎหมายมาตรา  กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง โดยการฟ้องร้องในครั้งนี้ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสิทธิ กล่าวคือ หลังจากที่กรมศิลปากรสั่งระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร ได้มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ เมื่ออุทธรณ์แล้ว กฎหมายทั่วไป  มีการยกคำอุทธรณ์โดยการสั่งระงับก่อสร้าง แต่ทางมรภ.พระนครศรีอยุธยาขอคุ้มครองชั่วคราวในแง่ของการรื้อถอน ดังนั้น ส่วนของการรื้อถอนมีคำสั่งให้การคุ้มครองอยู่ จึงยังไม่ต้องดำเนินการ ไม่ใช่การฝ่าฝืนคำสั่งทางมรภ. พระนครศรีอยุธยาเคารพในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทางศาลได้รับเรื่องไว้ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ มรภ.พระนครศรีอยุธยาเปรียบเสมือนถูกยำ อยากฝากให้สังคมฟังความรอบด้าน อย่าเพิ่งพิพากษา ทางเราเป็นส่วนราชการที่ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนและมีความรู้สึกหวงแหนในมรดกโลกเช่นกัน” ผศ.ธาตรีกล่าว กฎหมาย

 

 

ขอบคุณเครดิตข่าวจาก   dailynews.co.th

 

ข่าวแนะนำ