ความหวังของโลกใต้ทะเล ฟื้นฟูธรรมชาติ สวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ

ความหวังของโลกใต้ทะเล โลกใต้ท้องทะเล  มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก  บรรยายใต้ท้องทะเล  สารคดี มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก hd  สารคดีโลกใต้ทะเล  โลกใต้ทะเล การ์ตูน  บทความ โลกใต้ทะเล  เรื่องลึกลับใต้ทะเลลึก

ความหวังของโลกใต้ทะเล ปัญหาโลกร้อน ผสมผสานกับพฤติกรรมมนุษย์ โลกใต้ท้องทะเล ท่องเที่ยวแบบไร้จิตสำนึก สาเหตุสำคัญทำให้เกิด “ปะการังฟอกขาว” ในวันนี้แนวปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์เหลืออยู่เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น

มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก

มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก

ยางรถยนต์ รถถัง ท่อพีวีซี แท่นปูนสี่เหลี่ยม มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก ถูกนำลงใต้ทะเลเพื่อทำ “ปะการังเทียม” หวังฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรม แต่บ่อยครั้งกลับแตกตัวกลายเป็นขยะไมโครพลาสติกในทะเลเบื้องหลังแนวคิด เรื่องลึกลับใต้ทะเลลึก  (Innovareef) คล้ายคลึงของจริง ความหวังใหม่ฟื้นฟูแนวปะการังตามธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่ท้องทะเล

บรรยายใต้ท้องทะเล

บรรยายใต้ท้องทะเล

ถือเป็นระบบนิเวศและเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญทั้ง บรรยายใต้ท้องทะเล ในแง่การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัยให้กับสัตว์น้ำนานาชนิดตั้งแต่ช่วงวัยอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย เป็นแหล่งอาหารและแหล่งทำการประมง เป็นแนวป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ เป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญทางด้านเภสัช เป็นแหล่งกำเนิดเม็ดทราย

สารคดี มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก hd

สารคดี มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก hd

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างราย สารคดี มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลลึก hd ได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลจากการสำรวจสถานภาพปะการังของไทยช่วงปี 2538-2541 พบว่า ประเทศไทยมีแนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี บทความ โลกใต้ทะเล สมบูรณ์ปานกลาง และเสียหายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 31.5, 32.1 และ 36.4 ตามลำดับ

สารคดีโลกใต้ทะเล

สารคดีโลกใต้ทะเล

ต่อมาในช่วงปี 2554-2558 จากการสำรวจพบว่า สารคดีโลกใต้ทะเล  พื้นที่แนวปะการังที่มีสถานภาพเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78.4 ในขณะที่แนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี และแนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.7 และ 15.9 ตามลำดับ

โลกใต้ทะเล การ์ตูน

โลกใต้ทะเล การ์ตูน

อย่างไรก็ตาม แนวปะการังมีแนวโน้มได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โลกใต้ทะเล การ์ตูน จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ความหวังของโลกใต้ทะเล ทำให้แนวปะการังเกิดความเสื่อมโทรมลง

เครดิต  www.thairath.co.th

ข่าวแนะนำ