มะเร็งปอด เช็กสัญญาณเตือน แนะนำหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค !

มะเร็งปอด รักษาหาย ไหม  มะเร็งปอด อาการเริ่มต้น  อาการไอของผู้ป่วยมะเร็งปอด  มะเร็งปอดระยะแรก  มะเร็งปอดอยู่ได้กี่ปี  มะเร็งปอด สาเหตุ วิธีรักษามะเร็งปอด  อาการมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

มะเร็งปอด เผยสัญญาณเตือนของ “มะเร็งปอด” หลังพบบ่อยในไทย มะเร็งปอด รักษาหาย ไหม พร้อมแนะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ วิธีรักษามะเร็งปอด กล่าวว่า มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลก สำหรับประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อย ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง

มะเร็งปอด อาการเริ่มต้น

มะเร็งปอด อาการเริ่มต้น

แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 17,222 ราย มะเร็งปอด อาการเริ่มต้น เป็นเพศชาย 10,766 ราย และเพศหญิง 6,456 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,586 ราย หรือคิดเป็น 40 รายต่อวัน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอด คือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสองและการสัมผัสสารก่อมะเร็งอาทิ ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน รังสี ควันธูป ควันจากท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น

อาการไอของผู้ป่วยมะเร็งปอด

อาการไอของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ทางด้าน นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ อาการไอของผู้ป่วยมะเร็งปอด กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดระยะแรกมักจะไม่มีอาการ แต่เมื่อโรคดำเนินไปมากขึ้นก็จะมีอาการแต่ก็มักไม่จำเพาะจึงอาจทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้ามีผลต่อระยะของโรคที่ลุกลามหรือแพร่กระจายไปมาก

มะเร็งปอดระยะแรก

มะเร็งปอดระยะแรก

ส่งผลให้การรักษาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรและมีโอกาสการรักษาหายจากโรคน้อย มะเร็งปอดระยะแรก โดยทั่วไปมะเร็งปอดมีสัญญาณเตือน เช่น อาการไอเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน ไอมีเสมหะปนเลือด อาการมะเร็งปอดระยะสุดท้าย หายใจลำบาก เหนื่อยหอบง่ายมากกว่าปกติ เจ็บแน่นหน้าอก อ่อนเพลีย เป็นต้นหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ ด้านการรักษามีวิธีหลักๆ

มะเร็งปอด สาเหตุ

มะเร็งปอดอยู่ได้กี่ปี

ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี มะเร็งปอดอยู่ได้กี่ปี ซึ่งแพทย์จะพิจารณาจากระยะของโรค ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง และการกระจายของโรค รวมถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการคัดกรองมะเร็งปอดในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด แต่เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าได้ไม่ถึง

มะเร็งปอดอยู่ได้กี่ปี

มะเร็งปอด จึงมีคำแนะนำให้ผู้มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็ง มะเร็งปอด สาเหตุ ปอดเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยการเอกซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละปีว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสงสัยจะเป็นมะเร็งปอดหรือไม่ ซึ่งการป้องกันมะเร็งปอดด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคลงได้

เครดิต  www.thairath.co.th

ข่าวแนะนำ