เทรนด์สี “บ้าน” ปี 2023 ก้าวสู่อนาคต ยกระดับที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สินค้ามาแรง 2022  เรื่องที่วัยรุ่นสนใจ 2022  สิ่งที่วัยรุ่นสนใจในปัจจุบัน  เทรนด์ใหม่ หมายถึง  เทรนด์ ปัจจุบัน  สิ่งที่คนสนใจมากที่สุด ธุรกิจมาแรง 2022 เทรนด์ ใหม่ 2022

เทรนใหม่มาแรงเทรนด์สี “บ้าน” ปี 2023 ก้าวสู่อนาคต เทรนใหม่มาแรงยกระดับที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทรนด์สี “บ้านสินค้ามาแรง 2022” ที่จะช่วยเติมแรงบันดาลใจของชีวิต หลังโรคระบาดคลี่คลาย แต่ต้องมาเจอกับสงคราม ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ วิกฤตพลังงาน สิ่งแวดล้อมหลังโลกเผชิญกับวิกฤตโควิ-19 ผู้คนปรับตัวครั้งใหญ่ เมื่อเริ่มคลี่คลายแต่กลับต้องมาเจอกับปัญหาอื่นๆ บนความไม่แน่นอน ทั้ง ภัยธรรมชาติ เงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย ภาวะสงคราม มาจนถึงวิกฤตพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สีสัน จึงจะเข้ามาช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผู้คน เรื่องที่วัยรุ่นสนใจ 2022 โดยเฉพาะสีของบ้าน พื้นที่ปลอดภัยที่สุดของเรา เทรนด์สีใหม่ ปี 2023 “Living Forward เทรนด์ ปัจจุบันก้าวสู่อนาคต ยกระดับที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดเรื่องราวของสีสัน ที่จะช่วยการเรื่องที่วัยรุ่นสนใจ 2022เติมเต็มความสุขในปัจจุบัน พร้อมร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีขึ้นจากการวิเคราะห์มุมมองของนักออกแบบและสถาปนิก โดยในปีนี้แนวความคิดของการถ่ายทอดสีสันได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านหลายทิศทาง จนเกิดเป็นเทรนด์สีปี 2023 กับ 4 กลุ่มเทรนด์สีใหม่ ประกอบด้วย

เทรนใหม่มาแรง

สินค้ามาแรง 2022

กลุ่มสีโทนขาวถึงเทา หรือ Less is Forever เช่น  เฉดสี W9142, N6426, K7034กับแนวคิดความเป็น minimalism ความเรียบง่ายสิ่งที่วัยรุ่นสนใจในปัจจุบัน ความสงบที่เป็นอมตะสินค้ามาแรง 2022 ที่หลอมรวมปัจจุบันและอนาคตเข้าอยู่ด้วยกัน เป็นสีที่ไม่มีสิ้นสุด รวมไปถึงมีความหลากหลายในวัสดุต่างๆ และแสดงความถ่อมตัวและตระหนักรู้ และสามารถปรับเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างง่ายดาย

กลุ่มสีของธรรมชาติ หรือ Sustainability Matters เช่น เฉดสี G5332, N6100, N6297เป็นเฉดสีของต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ สีดิน อิฐ ทราย สายน้ำและท้องฟ้า โดยมีความเจือโทนเทาเข้ามาสีจะไม่สด ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการได้รับผลกระทบของธรรมชาติ และสะท้อนให้เราตระหนักถึงธรรมชาติยิ่งขึ้น

กลุ่มสีสด หรือ Perfect Freedom เช่น เฉดสี R2118, B4088, G5059

กลุ่มสีที่แสดงความเป็นอิสระในทุกด้านไม่มีการแบ่งเพศ เผ่าพันธุ์ สีผิว ชนชาติหรือเชื้อชาติ เทรนด์ใหม่ หมายถึงทุกคนต่างเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน และมีอิสระเสรีในการแสดงออก และกล้าที่จะแสดงตัวตนจริงออกมา เป็นกลุ่มสีที่พร้อมจะปลดปล่อยพลังหลังจากอัดอั้นด้วย วิกฤติการณ์ของโรคระบาด พร้อมออกมาด้วยความสดใสอย่างเต็มที

กลุ่มสีโทนเข้ม หรือ Switch to the new chapter เช่น เฉดสี N6308, N6199, N6259เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึงการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็เทรนต์ใหม่ หมายถึง ว การลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆ ไปให้ได้ การอยู่กับสิ่งต่างๆ ด้วยการมองโลกตามความเป็นจริงอย่างเข้าใจเทรนด์ ปัจจุบัน และใช้ชีวิตให้เป็นปกติในทุกวัน

เทรนใหม่มาแรง

เทรนด์ ใหม่ 2022

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทรนด์ ใหม่ 2022 เผยว่า นับจากที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตของโควิด-19ธุรกิจมาแรง 2022 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนถึงปัจจุบันท่ามกลางสภาวะแห่งการฟื้นฟู ทำให้ผู้คนกำลังเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ความหวังกับการเริ่มต้นใหม่ในช่วงปีใหม่นี้ เพื่อพลังขับเคลื่อนเดินหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ทำให้เกิดแนวโน้มของการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ตระหนักถึงอนาคตมากขึ้น ธุรกิจมาแรง 2022 พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสู่การเตรียมรับมือแก้ปัญหาข้างหน้า เข้าใจความเป็นจริงของโลก เช่นเดียวกับการเข้าใจโลกภายในจิตใจของตัวเองที่แท้จริงมากขึ้น และนี่จึงเป็นที่มาของจุดกำเนิดเทรนด์สีที่อยู่อาศัย เทรนด์ ใหม่ 2022เพื่อเติมเต็มสิ่งดีๆ ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข เพื่อก้าวสู่วันใหม่ และอนาคตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเทรนใหม่มาแรง

ขอบคุณเครดิตจาก

pptvhd36.com

ข่าวแนะนำ