โรคปอดอักเสบรุนแรง สัญญาณเตือนป่วย จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า !

โรคปอดอักเสบรุนแรง โรคปอดติดเชื้อ วิธีรักษา  โรคปอดอักเสบ อาการ  โรคปอดอักเสบ สาเหตุ  ปอดอักเสบ ห้ามกินอะไร ปอดอักเสบ หายเองได้ไหม  ประสบการณ์ ปอดติดเชื้อ,  ปอดติดเชื้อ กี่วันหาย  วิธี ตรวจ อาการปอดอักเสบ ด้วย ตนเอง สามารถ สังเกต อาการ ได้

โรคปอดอักเสบรุนแรง วันที่ 12 พ.ย. 2565 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส โรคปอดติดเชื้อ วิธีรักษา รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2565 เรื่องพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) โดยมีสาเหตุมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

โรคปอดอักเสบ อาการ

โรคปอดอักเสบ อาการ

และไม่ทำให้เกิดโรคร้ายต่อสุขภาพ จนทำให้เกิดการป่วยแบบเฉียบพลันขึ้น โรคปอดอักเสบ อาการ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอย้ำเตือนประชาชนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้า อาจส่งผลทำให้เกิดโรคและภัยสุขภาพได้ ปอดติดเชื้อ กี่วันหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ หายใจลำบาก ปวดเมื่อยตามตัว รวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

โรคปอดอักเสบ สาเหตุ

โรคปอดอักเสบ สาเหตุ

จากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา โรคปอดอักเสบ สาเหตุ สูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทย พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และในบางยี่ห้อไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้

ปอดอักเสบ ห้ามกินอะไร

ปอดอักเสบ ห้ามกินอะไร

พร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง รวมถึงบิดเบือนข้อมูลว่า ปอดอักเสบ ห้ามกินอะไร  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ จนอาจก่อให้เกิดความหลงเชื่อ เข้าใจผิด และนำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟ้า หากมีอาการไข้ วิธี ตรวจ อาการปอดอักเสบ ด้วย ตนเอง สามารถ สังเกต อาการ ได้ หนาวสั่น ไอ หายใจลำบาก ปวดเมื่อยตามตัว รวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

ปอดอักเสบ หายเองได้ไหม

ปอดอักเสบ หายเองได้ไหม

ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที ปอดอักเสบ หายเองได้ไหม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวัง และรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรง ให้กรมควบคุมโรคทราบ

ประสบการณ์ ปอดติดเชื้อ

ประสบการณ์ ปอดติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำไปยังประชาชน ประสบการณ์ ปอดติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่า บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพ อย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โรคปอดอักเสบรุนแรง กรมควบคุมโรค 02-590-3850 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.

เครดิต www.thairath.co.th

ข่าวแนะนำ